Site in dezvoltare

Oferta educationala

Filiera Teoretica

An scolar 2016-2017

Profil real

Specializare

  • Matematica-Informatica - 3 clase x 28 elevi
  • Stiinte ale naturii - 1 clasa x 28 elevi

Profil uman

Specializare

  • Fiologie - 2 clase x 28 elevi

Noi nu furnizam doar educatie, furnizam performanta

Lista obiectelor optionale propuse pentru anul scolar 2016-2017

Activitati extracurriculare

Calendarul activitatilor educative

Procentele ridicate de promovabilitate, rezultatele deosebite obtinute de elevii Colegiului National ,,Anastasescu” la olimpiadele si concursurile scolare judetene si nationale, la activitătile cultural–artistice derulate în cadrul parteneriatelor judetene si nationale sunt premisele unui învătământ eficient, de calitate care oferă elevilor săi deschiderea spre numeroase oportunităti după terminarea liceului. Va aştepăm să vă alăturati echipei celor buni!

Mărturii peste timp-95 de ani de existentă

Şcoala noastră a apărut într-un climat cultural, având la origine activitatea neobosită a unui impresionant număr de dascăli luminaţi şi iniţiativa demnă de laudă şi cinstire a unor oameni cu dragoste de şcoală şi de comunitate.

Colegiul Naţional” Anastasescu” din Roşiorii de Vede a acumulat în decursul existenţei sale de 95 de ani, o bogată experienţă şi a cucerit prin munca elevilor şi dascălilor săi un loc de frunte, nu numai în Teleorman, dar şi în afara graniţelor lui.

Generaţiile de profesori şi de elevi care au trecut pe aici, au lă¬sat amprenta eforturilor şi năzuinţelor lor, contribuind la crearea atmosferei de aşezământ temeinic de cultura, care s-a statornicit în această şcoală. Liceul a obţinut succese importante în îndeplinirea sarcinilor sale, iar perspectivele ce i s-au deschis sunt măreţe.

Continuând o tradiţie de 95 de ani, elevii şi profesorii de azi au posibilitatea şi datoria de a păstra şi valorifica tot ceea ce a fost pozitiv în experienţa înaintaşilor, îmbogăţind la rândul lor aceasta tradiţie, şi ridicând pe o treapta mai înaltă bunul nume al şcolii.